Sazka - Sportka

aktuální výsledky

Herní jistina - Sazka Sportka

Herní jistinu středečního losování Sportky a nedělního losování Sportky tvoří úhrn sázkových vkladů přijatých v příslušném sázkovém období samostatně pro každou z těchto sázkových her. Herní jistinu hry Šance tvoří úhrn sázkových vkladů přijatých pro tuto hru na sázenkách číselných loterií a her v příslušném období. Do herních jistin jsou zahrnuty veškeré přijaté sázky.

Výherní jistina Sportky a Šance je tvořena polovinou (50%) herní jistiny číselné loterie nebo sázkové hry za příslušné sázkové období. U Sportky je výherní jistina rozdělena stejným dílem pro oba tahy.

Ve Sportce se výherní jistina rozděluje na výherní kvóty pro jednotlivá pořadí. V každém pořadí se výherní kvóta rozděluje stejným dílem mezi jednotlivé výhry a výše výher se zaokrouhluje na koruny. V Šanci jsou výhry pevně stanoveny.

V případě, že by výhra ve vyšším pořadí byla menší než výhra v pořadí nižším, stanoví se výhra v těchto pořadích stejnou částkou, která se vypočítává ze společné výherní kvóty těchto pořadí (ze součtu výherních kvót).

Nevyčerpané výherní kvóty Sportky nebo jejich nedělitelné zbytky se převádějí do 1. pořadí příslušné loterie nebo sázkové hry. V případě, že nebude výhra v 1. pořadí, převede se tato nevyčerpaná částka do výherní kvóty 1. pořadí v následujícím sázkovém období.

V případě, že ve hře Šance nebude dosažena výhra v 1. pořadí, částka připadající na tuto výhru se převádí do výherní jistiny následujícího sázkového období.

V mimořádném případě může generální ředitel SAZKA, a.s., rozhodnout o jiném rozdělení výherní jistiny, případně o jiném způsobu zaokrouhlení výherní částky nebo o použití nevyzvednutých výher na posílení Jackpotu a nebo jednotlivých výherních pořadí se souhlasem Ministerstva financí České republiky.

Předpokládaná výše výherní kvóty 1. pořadí příslušné číselné loterie nebo sázkové hry doplněná o nevyčerpanou částku výherní kvóty 1. pořadí z předchozího sázkového období se nazývá Jackpot.

 VÝHERNÍ Pořadí - SPORTKA  
Pořadí Správný tip      
1. pořadí  správný tip 6 čísel
2. pořadí  správný tip 5 čísel a dodatkové číslo (5 + 1)
3. pořadí  správný tip 5 čísel
4. pořadí  správný tip 4 čísla
5. pořadí  správný tip 3 čísla VÝHERNÍ JISTINA - SPORTKA
Pořadí Jistina
 1. pořadí  34 % z výherní jistiny
 2. pořadí    5 % z výherní jistiny
 3. pořadí    9 % z výherní jistiny
 4. pořadí  12 % z výherní jistiny
 5. pořadí  40 % z výherní jistiny