Sazka - Sportka

aktuální výsledky

Historie - Sazka Sportka

Od 16.týdne roku 1957 byla zavedena první číselná loterie nazvaná Sportka (tipování 6 čísel ze 49), s nejvyšší možnou výhrou 40 000 Kčs. Obliba Sportky doznala velkého rozmachu a její vklady brzy převýšily vklady Sazky.

Od září 1962 bylo zavedeno tipování sedmého, prémiového čísla. Prémiové číslo patřilo ke všem pořadím a výše prémie mohla být až 40 000 Kčs. Od října 1962 mohl sázející podávat sázenky se slosovatelným kupónem, na který bylo možno vyhrát různé věcné prémie, např. automobily, ledničky , televizory. Sázení na slosovatelný kupón se příliš neosvědčilo a v září 1964 bylo zrušeno.

Také výše výher ve Sportce se postupně zvyšovala. V roce 1963 to bylo 80 000 Kčs, od 1. února 1965 již 200 000 Kčs. Současně byla zavedena tzv. dvousázka (losování dvou tahů). Dvousázka si rychle získala oblibu, což se projevilo na výši vkladů. K dalšímu zvýšení limitů výher došlo v roce 1984 na 300 000 Kčs, od druhého týdne 1990 na 500 000 Kčs a od 4. února 1991 je výše výher neomezená a řídí se pouze vklady.

Poslední změny ve Sportce nastaly od 23. sázkového týdne 1993. Byl zaveden Jackpot - když v některém sázkovém období není dosažena výhra v 1. pořadí, nevyčerpaná částka se převede do následujícího sázkového období. To se opakuje až do okamžiku, kdy je výhra v 1. pořadí dosažena. Výherce dostane nejen příslušnou výhru ze "svého" sázkového období, ale navíc také celý Jackpot.

Losování sportky se provádělo v neděli dopoledne v různých místech republiky, obvykle o přestávce sportovního utkání. Losování druhého tahu se konalo vždy v Praze, v budově podniku SAZKA, přibližně tři hodiny po losování prvního tahu. Losování v televizi, tak jako ho známe dnes, se datuje od roku 1973.

V roce 1969 v souvislosti s přechodem na strojní zpracování sázenek bylo zavedeno losování peněžitých prémií ve výši 20 000 Kčs na každý vsazený sloupec sázenky. Sázející tak měli možnost získat ještě prémii do maximální výše 60 000 Kčs. Losování peněžitých prémií bylo zrušeno v roce1976. Od roku 1977 se uskutečnilo losování prémiového (dodatkového) čísla, které platilo pouze pro druhé pořadí, prémie činila 50 000 Kčs. Nový herní řád, platný od prosince 1980, zrušil peněžitou prémii a zavedl pro správné tipování pěti čísel a dodatkového čísla samostatné výherní pořadí s možností výhry 200 000 Kčs. V roce 1984 bylo zavedeno předplatné na pět týdnů se stanoveným začátkem a v roce 1991 byla zrušena jednosázka. Hra šance (tipování na výrobní koncové šestičíslí sázenky) a předplatné bez omezení začátku byly zavedeny v roce 1992.

Od 29. března 1993 byl zahájen provoz on-line systému, jehož předností je vysoká ochrana před podvody, možnost sázet prakticky až do tahu, možnost sázet bez sázenky, tzv. náhodný výběr, kdy generátor terminálu vybere kombinaci čísel. Také ve Sportce je možno hrát šanci a systémy. Zvýšení vkladů napomohlo i zavedení středečního tahu.

Kromě výher v jednotlivých pořadích organizovala SAZKA ještě losování mimořádných prémií, a to jak peněžitých, tak věcných. V minulosti se jako věcné prémie losovaly zejména osobní automobily Škoda, od roku 1978 atraktivní zájezdy.